Proteza na 4 lub 6 implantach - metoda All on 4 i All on 6

Utrata zębów to problem, który dotyka miliony ludzi na całym świecie, wpływając nie tylko na ich zdolność do żucia i mówienia, ale także ...

PUBLIKACJA
08
Maj 2024

Utrata zębów to problem, który dotyka miliony ludzi na całym świecie, wpływając nie tylko na ich zdolność do żucia i mówienia, ale także na samopoczucie i estetykę uśmiechu. Współczesna stomatologia oferuje wiele rozwiązań protetycznych, które mają na celu przywrócenie funkcjonalności i estetyki jamy ustnej. Wśród nich, metody implantologiczne takie jak "All on 4" i "All on 6" .

Leczenie implantologiczne – rodzaje implantów zębowych i ich zastosowanie

Implant zębowy to sztuczny korzeń zęba, który ma za zadanie zintegrować się z kością, tworząc stabilne i trwałe mocowanie dla przyszłej protezy. Proces integracji, znany jako osteointegracja, jest kluczowy dla sukcesu implantologicznego i może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Stabilność ta nie tylko może pomóc w przywróceniu funkcjonalność zębów, ale także pomaga zachować strukturę kostną, co jest istotne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej pacjenta.

W zależności od potrzeb pacjenta oraz stanu jego kości, specjaliści mogą wybrać różne typy implantów. Obejmują one:

 • implanty endostealne – najczęściej stosowane, umieszczane bezpośrednio w kości,
 • implanty podperiostealne – umieszczane na kości pod błoną okostną; stosowane zazwyczaj, gdy pacjent nie ma wystarczającej ilości zdrowej kości,
 • implanty zygomatyczne – bardziej skomplikowane, przeznaczone dla pacjentów ze znacznym zanikiem kości w okolicy szczękowej.

Implanty zębowe to małe komponenty używane w stomatologii rekonstrukcyjnej, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki uzupełnia się braki zębowe. Skonstruowane z biokompatybilnych materiałów, takich jak tytan lub cyrkon, implanty są chirurgicznie wszczepiane w kość szczęki lub żuchwy. Ich główną funkcją jest zastąpienie korzeni zębów, co pozwala nie tylko na osadzenie na nich koron, mostów czy protez, ale również na zapobieganie utracie masy kostnej.

Wśród różnorodnych zabiegów chirurgicznych w stomatologii rekonstrukcyjnej szczególne miejsce zajmują metody All on 4 i All on 6, które stanowią zaawansowane i skuteczne rozwiązanie dla pacjentów potrzebujących kompleksowej odbudowy uzębienia.

Wszczepienie implantów metodą All on 4

Technika All on 4 polega na umieszczeniu czterech implantów w strategicznych punktach szczęki lub żuchwy. Dwa implanty są umieszczane z przodu, w miejscach, gdzie kość jest zazwyczaj najgrubsza, a dwa kolejne implanty są umieszczane pod większym kątem w tylnej części szczęki. Ten unikalny układ pozwala na maksymalne wykorzystanie istniejącej kości, eliminując często konieczność przeszczepu kostnego. 

Dla kogo przeznaczona jest technika All on 4?

Zastosowanie protezy na czterech implantach to idealne rozwiązanie dla pacjentów po częściowej lub całkowitej utracie zębów, którzy poszukują trwałej i estetycznie zadowalającej alternatywy dla tradycyjnych protez ruchomych. Co więcej, zabieg implantacji metodą All on 4 nie wymaga przeszczepu kości w przypadku całkowitego zaniku kości w szczęce.

Cała procedura metody All on 4

Metoda "All on 4" to skomplikowany proces, który wymaga dokładnego planowania i wykonania. Obejmuje kilka etapów, od wstępnych konsultacji po ostateczne umieszczenie stałej protezy.

 1. Konsultacja: pierwszym etapem jest dokładne badanie stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta, co obejmuje zdjęcia rentgenowskie, skany CBCT (stożkowa tomografia komputerowa) oraz ewentualnie inne badania diagnostyczne. Te dane pozwalają dentystom na ocenę stanu kości, identyfikację najlepszych miejsc na umieszczenie implantów i opracowanie indywidualnego planu leczenia.
 2. Przygotowanie do zabiegu: Przed właściwym zabiegiem pacjent może potrzebować dodatkowych procedur, takich jak ekstrakcja zębów czy leczenie periodontologiczne, aby przygotować jamę ustną do implantacji.
 3. Chirurgiczny zabieg implantacji: zabieg odbywa się zazwyczaj pod miejscowym znieczuleniem (czasem z sedacją lub ogólnym znieczuleniem, zależnie od potrzeb i preferencji pacjenta). W trakcie jednej wizyty umieszczane są cztery implanty: dwa pionowo w przedniej części szczęki lub żuchwy i dwa pod kątem w tylnej części.
 4. Nałożenie protezy tymczasowej: tego samego dnia, po umieszczeniu implantów, można założyć tymczasową protezę, co jest jedną z głównych zalet metody "All on 4". Tymczasowa proteza pozwala pacjentowi na powrót do codziennych aktywności, jednocześnie dając czas na zagojenie się implantów i integrację z kością.
 5. Gojenie: proces gojenia i osteointegracji trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie implanty zrastają się z kością, co jest kluczowe dla długoterminowej stabilności i wytrzymałości protezy.

Umieszczenie protezy stałej: po zakończeniu procesu gojenia, pacjent wraca do kliniki, aby zastąpić tymczasową protezę stałą. Ta ostateczna proteza jest dokładnie dopasowana, aby zapewnić optymalny komfort, funkcjonalność i estetykę.

Na czym polega metoda All on 6

Metoda All on 6 to rozwinięcie koncepcji All on 4, która oferuje większą stabilność i wsparcie dzięki dodatkowym dwóm implantom. Polega na umieszczeniu implantów w kości szczęki lub żuchwy. Cztery z nich są umieszczane w przedniej części jamy ustnej, a dwa dodatkowe – w tylnej, co zapewnia lepsze rozłożenie sił żucia i zwiększa stabilność protezy. Implanty tylne są również umieszczane pod kątem, aby zabezpieczyć maksymalne wykorzystanie dostępnej kości i uniknąć konieczności przeszczepu.

Komu dedykowana jest koncepcja all on 6?

Metoda All on 6 polecana jest szczególnie pacjentom cierpiącym na atrofię, czyli stopniowy zanik kości oraz całkowity brak uzębienia. Aby jednak móc zastosować tę metodę leczenia, pacjent musi posiadać wystarczającą ilość zdrowej kości szczękowej, która jest potrzebna do osadzenia sześciu implantów. Osoby ze znaczną utratą kości mogą potrzebować przeszczepu kostnego przed przystąpieniem do procedury. 

Przebieg procedury All on 6

Proces stosowania metody All on 6, podobnie jak All on 4, składa się z kilku etapów, które razem tworzą kompleksowe leczenie protetyczne za pomocą implantów.

 1. Konsultacja: dokładne zbadanie stanu zdrowia pacjenta oraz jamy ustnej (wykonanie zdjęć rentgenowskich, skanów CBCT) oraz dokładne omówienie historii medycznej i oczekiwań pacjenta. Lekarz przedstawi indywidualny plan leczenia oraz koszty leczenia.
 2. Przygotowanie do zabiegu: etap ten może obejmować różne procedury wstępne, takie jak leczenie periodontologiczne, ekstrakcje zębów czy przygotowanie kości do implantacji, jeśli jest to niezbędne.
 3. Zabieg chirurgiczny: zabieg implantacji przeprowadzany jest zazwyczaj pod miejscowym znieczuleniem, chociaż dostępne są również opcje (sedacji lub ogólnego znieczulenia). Podczas zabiegu umieszcza się sześć implantów w szczęce lub żuchwie: dwa implanty zazwyczaj umieszczane są z przodu, a cztery kolejne mocuje się pod kątem w tylnej części szczęki lub żuchwy.
 4. Obciążenie protezą tymczasową: pacjent może otrzymać tymczasową protezę jeszcze tego samego dnia, co zabieg. Tymczasowa proteza pozwala na funkcjonowanie podczas okresu gojenia i osteointegracji implantów.
 5. Osteointegracja: etap gojenia, w którym implanty integrują się z kością, trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Jest to kluczowy czas, podczas którego implanty muszą stać się stabilnym i trwałym elementem kości.
 6. Nałożenie protezy stałej: po zakończeniu procesu osteointegracji, pacjent wraca do kliniki, aby zastąpić tymczasową protezę stałą, która jest precyzyjnie dopasowana, aby zapewnić najlepsze możliwe funkcjonowanie, komfort i estetykę.


Kategoria:

Pozostałe poradniki


Słowa kluczowe:
implanty zębowe, stomatologia rekonstrukcyjna, All on 4, All on 6, utrata zębów, osteointegracja, metody implantologiczne, funkcjonalność jamy ustnej, estetyka uśmiechu, zabiegi chirurgiczne