WHtR - ob. talii / wzrostu

Wskaźnik WHtR

Wskaźnik WHtR to współczynnik talii do wysokości dorosłego człowieka. Skrót pochodzi od słów Waist to Height Ratio. Współczynnik występuje także czasami pod skrótem WSR Waist to Stature Ratio. Nie należy mylić go ze wskaźnikiem WHR, który jest współczynnikiem innych parametrów ciała człowieka.

WHtR definiowane jest jako obwód talii podzielony przez wysokość, mierzone w tych samych jednostkach np. cm.:

Wzór na WHtR

WHtR jest wskaźnikiem wykorzystywanym przy szacowaniu rozkładu tkanki tłuszczowej. Wyższe wartości WHtR wskazują na wyższe ryzyko chorób związanych z otyłością - głównie związanych z otyłością brzuszną. Wskaźnik WHtR, podobnie jak obwód talii, silnie koreluje z zawartością brzusznej tkanki tłuszczowej, mierzonej za pomocą metod obrazowych.

Wiele badań wykazało także, nie tyle wpływ, co korelację tego wskaźnika z ryzykiem występowania innych chorób i zagrożeń takich jak:

  • zawał serca,
  • udar mózgu,
  • śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca

Pomimo mniejszej popularności, w powyższym zakresie jak i w zakresie mierzenia zespołu metabolicznego jest lepszym wskaźnikiem niż szerzej stosowany wskaźnik masy ciała - BMI.

Wskaźnik WHtR jest także “tańszy” w użyciu niż wskaźnik BMI, ponieważ nie wymaga posiadania wagi. Wzór jest także prostszy, a punkt odcięcia w granicach 0,5 dla WHtR jest taki sam dla obu płci, osób z różnych grup etnicznych, a także dzieci i dorosłych.

WHtR u dorosłych

W przeciwieństwie do BMI, interpretacja wyniku wskaźnika WHtR jest różna w zależności od płci badanej osoby. Sama interpretacja także różni się nieco w poszczególnych krajach.

Poniższa tabela kategoryzuje granice wskaźnika pod względem otyłości w podziale na płeć dla osób dorosłych w Polsce:

WHtR
Mężczyzn

WHtR
Kobiet

Kategoria
Otyłości

Odpowiednik w BMI

<=0,35

<=0,35

Niedożywienie

Wychudzenie

0,36 - 0,43

0,36 - 0,42

Niedowaga

Wygłodzenie

0,44 - 0,46

0,43 - 0,46

Lekka niedowaga

Niedowaga

0,47 - 0,53

0,47 - 0,49

Waga prawidłowa

Waga prawidłowa

0,54 - 0,58

0,50 - 0,54

Nadwaga

Nadwaga

0,59 - 0,63

0,55 - 0,58

Duża nadwaga

Otyłość I / II stopnia

0,64 =>

0,59 =>

Otyłość

Otyłość III stopnia

WHtR dzieci

WHtR może być także stosowane dla dzieci. Interpretacja wyniku nie zależy w tym przypadku od płci i może być dokonywana dla dzieci w wieku od 3 lat do 15 roku życia. W przypadku dzieci od 16 roku życia zastosowanie ma tabela kategorii jak dla osób dorosłych.

Interpretacja to jednak nie jest skategoryzowana w odniesieniu do populacji dzieci w Polsce i dotyczy ogólnie populacji europejskiej.

Poniższa tabela kategoryzuje granice wskaźnika WHtR dla dzieci pod względem otyłości w Europie:

WHtR dzieci do 15 roku życia

Kategoria

<=0.34

Duża niedowaga

0.35 to 0.45

Niedowaga

0.46 to 0.51

Waga prawidłowa

0.52 to 0.63

Nadwaga

0.64 =>

Otyłość

Uwaga! Niektóre dziewczęta mogą rozwinąć się wcześniej i powyższy wskaźnik może dawać błędne wyniki. Należy zastosować ostrożność w przypadku dziewcząt od 13 roku życia.